BECERİ ATÖLYELERİMİZ

2023 Eğitim Vizyonu belgesinde yer alan ve Yeşilbahçe Anaokulunda 2018 yılından itibaren uygulanan “Atölye Çalışmaları”, tüm öğretim kademlerinde çocukların sahip oldukları yeteneklerle ilişkilendirilmiş becerilerin, uygulama düzeyinde kazandırılabilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla  “Tasarım ve Beceri Atölyeleri” kurulmuştur.
Bu atölyelerdeki esas amaç, çocuğa güçlü iletişim becerileri kazandırmak, teori ve pratiği bir araya getirmek, çocukları soru çözme, konu anlatımı gibi bir eğitim anlayışından farklı; üretim yapmayı, etkileşimi, derinleşmeyi öne çıkaran bir müfredat anlayışına yönelmek, yeteneklerini fark etmesini sağlamaktır.
YEŞİLBAHÇE ANAOKULUNDA UYGULANAN TASARIM VE BECERİ ATÖLYELERİ:
. Sanat ve Tasarım Atölyesi
. Müzik Atölyesi
. Sahne ve Hikâye Atölyesi
. Kodlama Atölyesi

YEŞİLBAHÇE SANAT AKADEMİSİ

SANAT VE TASARIM ATÖLYESİ

Öğrencinin yaratıcı yönlerini geliştirir. Öğrencilere gözlemlerini, izlenimlerini, duygu ve düşüncelerini ifade edebilme yeteneği kazandırır. Öğrenci, performanslarıyla çeşitli sergi ve yarışmalara katılarak özgüven kazanır ve kendini ifade etme imkânı bulur. Hayal dünyasını geliştirir. Ayrıca ince motor kaslarının gelişmesini sağlar.

. İki boyutlu ve üç boyutlu sanat çalışmaları gerçekleştirilir.

. Sanat Garajı Eğitimi ile öğrencilere tüm tekniklerde çalışma    yapma fırsatı sağlanır.

. Kil, heykel çalışmalarıyla öğrencinin özgün tasarımlar yapması desteklenir.

. Ebru çalışması yaparak geleneksel el sanatları tanıtılır.

. Origami çalışması ile problem çözme becerisi kazandırılır.

. Her ay bir sanatçı tanıyarak dönemsel ve sanatsal - kültürel alt yapıya sahip olması sağlanır.

. Kendini ifade edebilmesi için birçok farklı sanatsal teknik ve malzeme kullanılır.

. Ulusal ve uluslararası yarışmalara ve bienallere katılımı sağlanır.

YEŞİLBAHÇE MÜZİK AKADEMİSİ

MÜZİK ATÖLYESİ

Öğrencinin yaratıcılığını geliştirip bu alandaki çalışmalarıyla müziğe olan ilgi ve yeteneğinin artırılması, müziğin sevdirilmesi, iyi bir müzik kulağına sahip olması sağlanarak iç disiplinin geliştirilmesi, genel kültürün zenginleştirilmesi ve iyi bir dinleyici olması hedeflenir.

. Öğrenciye özgüven sağlamak amacıyla, bireysel ve toplu performans gösterme olanağı sağlanır.

. Öğrenci; notaları tanır, çalgıları bilir, ritim ve kulak çalışmaları gerçekleştirir.

. Derste piyano, orff, perküsyon,keman gibi çalgılar kullanır.

. Seviyesine uygun teorik bilgilere sahip olur, farklı müzik kültürlerini bilir.

. Düzenli olarak müzik dinleyerek dinleme becerilerini geliştirir.

. Kendini ifade etme yeteneğini geliştirir.

YEŞİLBAHÇE SAHNE

SAHNE ATÖLYESİ

Öğrencinin yaratıcılığını harekete geçirerek, kendini ifade edebilmesi, tanıması ve yaşamı çok yönlü algılamasına yardımcı olmayı ve ifade gücünü artırmayı hedefler. Oyun, çocuğun yaşantısında, toplumsallaşmasında ve kişilik gelişiminde önemli rol oynamaktadır.

. Takım çalışmasını öğrenir, topluluk önünde konuşma becerisi geliştirir.

. Yaratıcılığını ve hayal gücünü geliştirir, iletişim becerilerini kazanır.

. Teatral beceri, rol, mimik, diksiyon, nefes, estetik bakış açısı elde eder.

. Tiyatro türlerini ve klasik eserleri tanır.

. Hayal gücünü harekete geçirir, doğaçlama yeteneğini geliştirir.

. Etkinliklerde sahne arkasında veya sahne önünde görev alır.

YEŞİLBAHÇE DİJİTAL

KODLAMA ATÖLYESİ

Okulumuzda dijital ortam kullanmadan yapılan Kodlamaya Giriş çalışmalarında, öğrencilerimize problem çözme, algoritmik düşünebilme becerileri kazandırma, yönerge takip etme ve bu becerilerin onların yaşamlarına yansıması sağlanarak; üretken ve girişimci bireyler yetiştirmek hedeflenmektedir.

Öğrencilerimizin kodlama ile beraber elektronik tasarımlar yapması da amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda temel kodlama eğitimi alınan atölyede en güncel yazılım dilleri kullanılmaktadır.

TOP